Kötünün Şerrinden Korunma Duası

Bir imtihan dünyasında yaşayan insan oğlu sürekli iyilikler ve kötülüklerle karşılaşır. Kötülük ve kötülerin şerrinden korunmaya çalışırken Rabbimizin bize yardım edeceği Dualar ile ondan yardım dilemeliyiz. Kısa kısa da olsa bir iki Dua se.ip bu duayı kendimize alışkanlık haline getirip sık sık okumalıyız. Unutmayalım ki insan başı boş yaratılmamıştır ve başı boş bırakılmayacaktır. Sürekli onu gözeten, gören ve işiten rabbi onunladır bu inanç ve samimiyetle istenen istekleri Allah boş çevirmeyecektir.

 

Kötülerin şerrinden korunmak için dua örnekleri:

 

Kötülerin şerrinden korunmak ve onlardan kurtulmak için her gün 7 kere Kureyş Suresi okunur.

 

 

 Kureys Sûresi ve okuşu

“Li iylâafi kurayşin İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf ,Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt .Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf”

 

Manası:

“Kureyş’e kolaylaştırıldığı, Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.”

 

Kötü insanların şerrinden korunmak için

 

Hasbünallahu ve nimel vekil.......

 

(Allah bize yeter.O ne güzel vekildir)

 

Allahü teâlâ, Peygamber efendimize buyuruyor ki:

(Sana hile yapmak isterlerse, Allah sana kâfidir.) [Enfal 62]

 

([Ey resulüm, senden] yüz çevirirlerse, “Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil Azim” de! = Allah bana kâfidir, Ondan başka ilah yoktur, ben sadece Ona güvenir, Ona dayanırım. O büyük Arşın sahibidir.) [Tevbe 129]

 

(De ki: Hasbiyallahü aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilün= Bana Allah yeter, güvenip dayanacaklar, ancak Ona güvenip dayanırlar.) [Zümer 38]

 

(Allah’a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.) [Nisa 81]

(Tevekkül edene Allah kâfidir.) [Talak 3]

oku sürekli gün içerisinde. Birde sürekli başkalarının arasında sevilmene sebep olacagından ya vedud okumaya devam et ki kimse senle ugraşamasın.

 

“Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilellahi ve fi sebilillah.

Allahumme ileyke eslemtu nefsi ve ileyke veccehtu vechi ve ileyke fevveztu emri, fehfezni bihifzil imani min beyni yedeyye ve min ğelfi ve en yemini ve en şimali ve min fevqi ve min tehti, vedfe` anni bihevlike ve quvvetike feinnehu La Havle ve la quvvete illa billahil aliyyil azim”.

 

Tercümesi:

“Allahın adı ve zatı ile, Allahdan (bizi yaradan odur ve ona taraf döneceyiz) Allaha taraf ve Allah yolunda.

İlahi kendimi sana teslim etdim ve senin dergahına yüz çevirmişim ve işlerimi senin tarafına bırakmışım (sana tevekkül etmişim). Beni (sana olan kamil) iman sayesinde önden, arkadan , sağdan ve soldan və yerden ve gökden gelen belalardan öz küdret ve küvvetinle koru ve onları benden uzak et. Hakikaten Aziz ve büyük yaradandan başka küdret ve küvvet sahibi yokdur”.

 

Şu dua da insanların ve cinlerin şerrinden korunmak için riavayet edilmiştir:

Bismillahirrahmanirrahim

"La İla İllallahu, aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbul-Arşil-Kerim, Ma şaaellahu kaane ve ma lem yeşe' lem yekun. Eşhedu ennellahe ala kulli şey'in gadir. Ve ennellahe gad ehate bi-kulli şey'in ilmen. Ellahumme inni euzu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli daabbetin ente akhizun bi-nasiyetiha, inne Rabbi ala sıratin müsteqim."

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Kötünün Şerrinden Korunma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları